Noodverlichting

Noodverlichting wordt ook wel nood-evacuatieverlichting genoemd. Deze verlichting stelt u en uw medewerkers in staat om, indien nodig, op een veilige en verantwoorde wijze een ruimte of een gebouw te verlaten. De noodverlichting blijft immers beschikbaar wanneer de netspanning voor de normale verlichting in gebreke blijft. De van toepassing zijnde norm NEN-EN 1838 definieert de verplichte licht-technische voorschriften, waar noodverlichting in gebouwen aan moet voldoen. De NEN-EN 1838 biedt concrete en helder eisen omtrent de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodinstallatie. Stand-by verlichting Maakt het mogelijk om bij netuitval, met minimale verlichting, normale activiteiten en processen te laten doorgaan, dan wel te beƫindigen.

Vluchtrouteverlichting
Is het gedeelte van de nood-evacuatieverlichting dat er voor zorgdraagt dat de vluchtmogelijkheden effectief kunnen worden herkend en op een veilige wijze kunnen worden gebruikt.

Vluchtwegverlichting
Deze verlichting zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de netspanning de vluchtwegen voldoende zijn verlicht, teneinde obstakels in de vluchtweg te kunnen herkennen en een veilig gebruik van de vluchtweg mogelijk te maken.

Vluchtwegsignalering
Dit is een duidelijke en herkenbare vluchtweg-aanduiding, teneinde aanwezigen middels pictogrammen de kortst mogelijke vluchtweg te tonen.

Anti-paniekverlichting
Deze verlichting heeft als doel paniek te voorkomen door verlichting te leveren, waardoor personen een plaats kunnen bereiken, waar een vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting werkplekken met verhoogd risico
Dit onderdeel van de nood-evacuatieverlichting levert verlichting voor de veiligheid van personen, betrokken in een mogelijk gevaarlijk proces/situatie (denk ook aan keuken-activiteiten) en om het hen mogelijk te maken een gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van de bediener en de andere aanwezigen in het gebouw.